گیاه Sagittaria graminea

Sagittaria graminea
-
0
Michx.
Chinese Arrowhead
4
Alismataceae
S. sinensis. Sims.

عکس

0.5
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه