گیاه Salix cinerea

Salix cinerea
-
3
L.
Grey Willow
0
Salicaceae

عکس

5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد

سایر موارد استفاده

پیشگام (احیای زمین)
تثبیت خاک