گیاه Salix sitchensis

Salix sitchensis
-
2
Sanson. ex Bone.
Sitka Willow
1
Salicaceae

عکس

7
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تب بر
ضد درد
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها

سایر موارد استفاده

چوب
سبد
فیبر