گیاه Salvia officinalis

Salvia officinalis
مریم گلی دارویی، مریم گلی باغی
5
L.
Sage
4
Labiatae

عکس

0.6
0.6
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
رایحه درمانی
رگ گشا، گشادکننده عروق
شیربند
صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد تعریق
ضد نفخ
قابض
محرک
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
پوشش زمین
دورکننده
کمپوست
گیاهان پوششی در حیاط خانه
مراقبت از دندان