گیاه Sambucus canadensis

Sambucus canadensis
آقطی
3
L.
American Elder
4
Caprifoliaceae

عکس

4
4
خزان کننده
درختچه
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

تسهیل کننده زایمان
خلط آور
ضد التهاب
قی آور
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مسهل (ملایم)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

حشره کش
دورکننده
ساخت آلات موسیقی
قارچ کش
کمپوست
ماده رنگ
نی