گیاه Sambucus nigra

Sambucus nigra
آقطی اروپایی، آقطی سیاه
3
L.
Elderberry
4
Caprifoliaceae

عکس

6
6
خزان کننده
درختچه
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
خیر
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بندآورنده خون
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
چشمی
خلط آور
شیرافزا
ضد التهاب
قی آور
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مسهل (ملایم)

استفاده خوراکی

چای
رنگ خوراکی
گل
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

پرچین
پیشگام (احیای زمین)
چوب
حشره کش
دورکننده
ذره بین
ساخت آلات موسیقی
قارچ کش
کاغذ تورنسل
کمپوست
لوازم آرایشی و بهداشتی
لوله