گیاه Sanguinaria canadensis

Sanguinaria canadensis
-
3
L.
Blood Root
0
Papaveraceae

عکس

0.2
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
خلط آور
قاعده آور
قی آور
محرک
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی، تونیک
هومئوپاتی

سایر موارد استفاده

دورکننده
ماده رنگ