گیاه Santalum acuminatum

Santalum acuminatum
-
1
(R.Br.)DC.
Quandong
1
Santalaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست

استفاده خوراکی

بذر
میوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
چوب اصطکاک (روشن کردن آتش)
موم