گیاه Santalum lanceolatum

Santalum lanceolatum
-
1
R.Br.
-
1
Santalaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
ضد روماتیسم
مخدر
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب