گیاه Sarracenia flava

Sarracenia flava
-
1
L.
Yellow Trumpet
0
Sarraceniaceae

عکس

0.5
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

کبدی
کلیه