گیاه Sarracenia purpurea

Sarracenia purpurea
-
2
L.
Pitcher Plant
0
Sarraceniaceae

عکس

0.3
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
شکایات یا مشکلات زنان
کبدی
کلیه
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
مقوی، تونیک