گیاه Sassafras albidum

Sassafras albidum
-
3
(Nutt.)Nees.
Sassafras
5
Lauraceae
S. officinale. S. sassafras. Laurus albida.

عکس

25
15
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
آنتی سپتیک، گندزدا
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد درد
ضد نفخ
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای

قسمت مورد استفاده

برگ
ساقه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

اسانس
چوب
دورکننده
ماده رنگ