گیاه Scabiosa fischeri

Scabiosa fischeri
-
0
DC.
-
1
Dipsacaceae
S. comosa. Fisch. ex Roem.&Schult.

عکس

0.45
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ