گیاه Schinus polygamus

Schinus polygamus
-
1
(Cav.)Cabr.
Huigen
1
Anacardiaceae
S. bonplandianus. S. dependens. Amyris polygama.

عکس

4.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم

استفاده خوراکی

ادویه

سایر موارد استفاده

رزین