گیاه Scirpus paludosus

Scirpus paludosus
-
0
A.Nels.
Bayonet Grass
2
Cyperaceae
S. campestris. non Roth.

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
بله
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه
گرده