گیاه Sedum anacampseros

Sedum anacampseros
-
0
L.
Loce Restorer
1
Crassulaceae
S. rotundifolium. Hylotelephium anacampseros. (L.)Ohba.

عکس

0.1
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین