گیاه Sedum arboroseum

Sedum arboroseum
-
2
Baker.
-
1
Crassulaceae
S. erythrostictum. Miq. Hylotelephium erythrostictum. (Miq.)H.Ohba.

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
ضماد

استفاده خوراکی

برگ