گیاه Sedum divergens

Sedum divergens
-
1
Watson.
Pacific Stonecrop
1
Crassulaceae

عکس

0.15
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد هموروئید، ضد بواسیر
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ