گیاه Sedum spectabile

Sedum spectabile
ناز تماشایی
1
Boreau.
Ice Plant
2
Crassulaceae
Hylotelephium spectabile. (Boreau.)H.Ohba.

عکس

0.4
0.4
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد ورم

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین