گیاه Sempervivum arachnoideum

Sempervivum arachnoideum
سمپرویووم آراکنویدیوم
2
L.
Cobweb Houseleek
0
Crassulaceae

عکس

0.1
0.15
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بندآورنده خون
پوست
چشمی
مسکن دندان درد
نرم کننده پوست