گیاه Succisa pratensis

Succisa pratensis
-
2
Moench.
Devil's Bit Scabious
2
Dipsacaceae
Scabiosa succisa.

عکس

0.4
0
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
بله
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
خلط آور
ضد کرم
قاعده آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ