گیاه Tagetes filifolia

Tagetes filifolia
-
0
Lag.
Irish Lace
2
Compositae

عکس

0.4
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

سایر موارد استفاده

حشره کش
دورکننده