گیاه Tagetes minuta

Tagetes minuta
-
2
L.
Muster-John-Henry
2
Compositae
T. glandulifera. T. glandulosa.

عکس

1.2
0.6
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد کرم
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مقوی معده
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
حشره کش
دورکننده
علف کش
ماده رنگ