گیاه Tagetes tenuifolia

Tagetes tenuifolia
-
0
Cav.
Lemon Marigold
3
Compositae
T. signata.

عکس

0.8
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

برگ