گیاه Thalictrum polycarpum

Thalictrum polycarpum
-
1
(Torr.)Watson.
Meadowrue
0
Ranunculaceae

عکس

1.8
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات، باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
ضماد

سایر موارد استفاده

ماده رنگ