گیاه Thuja orientalis

Thuja orientalis
نوش، سرو خمره ای
3
L.
Biota
2
Cupressaceae
P. stricta. Biota orientalis. Thuja orientalis. L.

عکس

15
5
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
بله
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بندآورنده خون
پوست
خلط آور
ضد آسم
ضد انگل- انگل کش
ضد باکتری
ضد تب
ضد سرفه
قابض
قاعده آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
ماده رنگ