گیاه Torreya grandis

Torreya grandis
-
1
Fortune. ex Lindl.
Chinese Nutmeg Tree
3
Cephalotaxaceae

عکس

25
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد سرفه
ضد کرم
ضد نفخ
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

اسانس
چوب