گیاه Tradescantia virginiana

Tradescantia virginiana
برگ بیدی
1
L.
Spiderwort
2
Commelinaceae
T. virginica.

عکس

0.35
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
ضماد
کلیه
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
گل