گیاه Tribulus terrestris

Tribulus terrestris
خارخسک
3
L.
Caltrop
1
Zygophyllaceae

عکس

0.6
0
-
یکساله/دوسالانه
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

باروری
سقط آور
شیرافزا
ضد کرم
ضد نفخ
قفسه سینه
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مدر، ادرارآور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ
میوه