گیاه Trichosanthes kirilowii

Trichosanthes kirilowii
-
3
Maxim.
Chinese Cucumber
1
Cucurbitaceae

عکس

6
0
-
بالا رونده چند ساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آنتی بیوتیک
بزاق آور
بهبود دهنده زخم
پایین آورنده کلسترول خون
پوست
تب بر
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
خلط آور
سرطان
سقط آور
شیرافزا

استفاده خوراکی

برگ
روغن
ریشه
میوه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی