گیاه Trichosanthes kirilowii japonica

Trichosanthes kirilowii japonica
-
3
(Miq.)Kitam.
-
1
Cucurbitaceae
T. japonica. Reg.

عکس

6
0
-
بالا رونده چند ساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
بهبود دهنده زخم
پایین آورنده کلسترول خون
پوست
تب بر
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
خلط آور
سرطان
شیرافزا
ضد التهاب
ضد باکتری

استفاده خوراکی

برگ
روغن
ریشه
میوه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی