گیاه Trillium ovatum

Trillium ovatum
-
1
Pursh.
Wakerobin
1
Trilliaceae

عکس

0.4
0.2
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
تسهیل کننده زایمان
چشمی

استفاده خوراکی

برگ