گیاه Tsuga mertensiana

Tsuga mertensiana
-
2
(Bong.)Carrière.
Mountain Hemlock
2
Pinaceae

عکس

45
10
همیشه سبز
درخت
متوسط
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
خیر
-

استفاده دارویی

ضماد
قابض
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای

سایر موارد استفاده

بخور دادن
پرچین
تانین
چوب
خوشبوکننده
رزین
ماده رنگ