گیاه Tulipa edulis

Tulipa edulis
-
2
(Miq.)Baker.
-
2
Liliaceae
T. graminifolia. Amana edulis. A. graminifolia. Orithyia edulis.

عکس

0.15
0
-
پیاز
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
خلط آور
سرطان
ضد تب
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه