گیاه Typha angustifolia

Typha angustifolia
-
3
L.
Small Reed Mace
5
Typhaceae

عکس

3
3
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
دافع سنگ ادراری
ضد انعقاد
قاعده آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن
ریشه
ساقه
گرده
گل

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
تار و پود (بافندگی)
تثبیت خاک
زیست توده
ساخت سقف
عایق
فتیله/مواد آتش زا
کاغذ
متفرقه