گیاه Ugni molinae

Ugni molinae
گواوای شیلی
0
Turcz.
Uñi
5
Myrtaceae
Eugenia ugni. Ugni molinae.

عکس

2
1
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
چای
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین