گیاه Ulmus procera

Ulmus procera
-
2
Salisb.
English Elm
3
Ulmaceae
U. campestre. pro parte. U. glabra pubescens. U. surculosa.

عکس

35
15
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
پوست
درمان با گل به روش باخ
دهان شویه
ضد تومور
قابض
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای
میوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
ماده رنگ