گیاه Uncaria rhynchophylla

Uncaria rhynchophylla
-
2
(Miq.)Jacks.
-
0
Rubiaceae

عکس

0
0
-
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
کبدی

سایر موارد استفاده

نی