گیاه Urginea maritima

Urginea maritima
عنصل
3
(L.)Baker.
Sea Squill
0
Hyacinthaceae
U. anthericoides. U. scilla. Drimia maritima.

عکس

1
0.3
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

خلط آور
ضد شوره
قی آور
مدر، ادرارآور
مقوی قلب

سایر موارد استفاده

متفرقه