گیاه Vaccinium angustifolium laevifolium

Vaccinium angustifolium laevifolium
-
0
House.
Low Sweet Blueberry
3
Ericaceae
V. pennsylvanicun angustifolium.

عکس

0.6
0.7
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

چای
میوه