گیاه Valeriana hardwickii

Valeriana hardwickii
-
3
Wall.
-
0
Valerianaceae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
خلط آور
خواب آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
قاعده آور
محرک
محرک تعریق
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

سایر موارد استفاده

اسانس