گیاه Valeriana jatamansii

Valeriana jatamansii
-
3
Jones.
Indian Valerian
0
Valerianaceae
V. jatamansii. Jones.

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خواب آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
محرک
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور

قسمت مورد استفاده

ریشه

سایر موارد استفاده

اسانس
بخور دادن