گیاه Valeriana officinalis

Valeriana officinalis
والرین، سنبل الطیب، علف گربه
3
L.
Valerian
3
Valerianaceae

عکس

1.5
1
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خواب آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
محرک
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
چای

قسمت مورد استفاده

ریشه
گل

سایر موارد استفاده

-
اسانس
دورکننده
کمپوست