گیاه Valeriana uliginosa

Valeriana uliginosa
-
2
(Torr.&A.Gray.)Rydb.
Mountain Valerian
0
Valerianaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
دو پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد، مسکن درد
ضماد