گیاه Verbena hastata

Verbena hastata
-
2
L.
American Blue Vervain
2
Verbenaceae

عکس

1.5
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
خلط آور
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد کرم، کرم کش
قی آور
محرک تعریق
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
چای