گیاه Verbena officinalis

Verbena officinalis
شاه پسند
3
L.
Vervain
2
Verbenaceae

عکس

0.6
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تسهیل کننده زایمان
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
درمان با گل به روش باخ
شیرافزا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد انعقاد
ضد باکتری
ضد تومور
ضد درد، مسکن درد
قابض
قاعده آور

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل