گیاه Viburnum cotinifolium

Viburnum cotinifolium
-
0
D.Don.
-
3
Caprifoliaceae
V. polycarpum.

عکس

3.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب