گیاه Viburnum lantanoides

Viburnum lantanoides
-
1
Michx.
Hobbleberry
4
Caprifoliaceae
V. alnifolium.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

باروری
تصفیه کننده خون، مصفای خون
ضد درد، مسکن درد

استفاده خوراکی

میوه