گیاه Viola adunca

Viola adunca
-
1
Sm.
Western Dog Violet
3
Violaceae

عکس

0.1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
تسهیل کننده زایمان
چشمی
ضد آسم
ضد درد، مسکن درد
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ