گیاه Viola canadensis

Viola canadensis
-
1
L.
Canada Violet
3
Violaceae

عکس

0.4
0.25
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
قی آور

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل